1. Leietiden er basert på normale arbeidsdager / skift.
  2. Leietager sørger for daglig vedlikehold hvis maskiner / leietid krever det Iht. Instruksjonsbok. Utleier opplyser om dette ved levering. 
  3. Leietiden løper fra avtalt leveringstid til tilbakelevering.
  4. Brann, tyveri eller skade er leietagers ansvar i leieperioden. Egenandel på kr. 5000 ved bruk av utleiers kasko forsikring dekkes av leietager.
  5. Leietager er ansvarlig for at alle brukere under leieperioden setter seg inn i riktig og sikker bruk av utstyret.

 2Facility1